بدلیل نوسان قیمت ازدرج مبلغ خوداری شده لطفا جهت اطلاعات بیشتر درمورد ملک وقیمت ازطریق تلفن یا ایمیل ارتباط برقرار نمایید.

                              مدیریت دفتر املاک1499

                                       فروزانتاريخ : | | نویسنده : saeed |
لطفاجهت معرفی ملک برای فروش یا رهن واجاره مشخصات کامل ملک ومالک رابه ایمیلamlak1499@yahoo.com

بفرستید.             باتشکر  تاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان81متر-2خوابه-طبقه همکف-پارکینگ ندارد-12سال ساخت-خیابان سروش شرقیتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان100متر-2خوابه-طبقه4-امکانات کامل-9سال ساخت-خیابان16غربیتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان143متر-3خوابه-طبقه4-امکانات کامل-3سال ساخت-خیابان17غربیتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان147متر-3خوابه-طبقه2و3-امکانات کامل-1سال ساخت-خیابان11شرقیتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان105متر-2خوابه-طبقه1-اسانسورندارد-پارکینگ دارد- خیابان9غربیتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان208متر-3خوابه-طبقه4-تک واحدی-2پارکینگ- امکانات کامل-3سال ساخت-خیابان4غربیتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان93متر-2خوابه-طبقه6-امکانات کامل-نوساز- خیابان اسفندغربیتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان100متر-2خوابه-طبقه1-امکانات کامل-12سال ساخت-خیابان19غربیتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان104متر-2خوابه-طبقه4-امکانات کامل-12سال ساخت-خیابان3غربیتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان120متر-3خوابه-طبقه5-نوساز-امکانات کامل- کیان اباد-خیابان14شرقیتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان117متر-3خوابه-طبقه1-امکانات کامل-12سال ساخت-خیابان1غربیتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان100متر-2خوابه-طبقه3-امکانات کامل-8سال ساخت-خیابا13شرقی خیابان مارون3تاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان75متر-2خوابه-طبقه3 واحدجلو-امکانات کامل- خیابان3شرقی 2سال ساختتاريخ : | | نویسنده : saeed |
اپارتمان107متر-2خوابه-طبقه7-امکانات کامل-7سال ساخت-خیابان اسفندغربیتاريخ : | | نویسنده : saeed |

اپارتمان121متر-3خوابه-طبقه2-واحدجلو-امکانات کامل-3سال ساخت-خیابان پهلوان غربی

مبلغ متری2750میلیون                  کد583تاريخ : | | نویسنده : saeed |

اپارتمان اداری75متر-2خوابه-امکانات کامل-نوساز- بلوار چمران فلکه سوم

مبلغ متری6500میلیون                    کد534تاريخ : | | نویسنده : saeed |

اپارتمان95متر-2خوابه-طبقه5-واحدعقب-امکانات کامل-4سال ساخت-خیابان18غربی

مبلغ متری3200میلیون                    کد535تاريخ : | | نویسنده : saeed |

پیش فروش115متر-3خوابه-طبقه6-امکانات کامل-7طبقه-تحویل8/93-خیابان موحدین غربی

مبلغ متری3300میلیون                 کد536تاريخ : | | نویسنده : saeed |

اپارتمان180متر-3خوابه-طبقه2-تک واحدی-امکانات کامل-نوساز-خیابان سروش غربی

مبلغ متری4500میلیون              کد537تاريخ : | | نویسنده : saeed |

اپارتمان180متر-3خوابه-طبقه5-تک واحدی-7طبقه-امکانات کامل-5سال ساخت-خیابان سروش غربی

مبلغ متری3500میلیون                 کد538تاريخ : | | نویسنده : saeed |

اپارتمان155متر-3خوابه-طبقه4-امکانات کامل-8واحدی خیابان 1غربی

مبلغ متری3600میلیون                  کد539تاريخ : | | نویسنده : saeed |

اپارتمان100متر-2خوابه-طبقه3-واحدجلو-امکانات کامل-5سال ساخت-خیابان8غربی

مبلغ متری3200میلیون                کد540تاريخ : | | نویسنده : saeed |

پیش فروش85و115متر-2خوابه-طبقه3-امکانات کامل-تحویل12/92-خیابان3شرقی

مبلغ متری3500میلیون                   کد541تاريخ : | | نویسنده : saeed |

اپارتمان200متر-3خوابه-طبقه6-تک واحدی-7طبقه-نوساز-امکانات کامل-خیابان خرداد

مبلغ متری3700میلیون                 کد542تاريخ : | | نویسنده : saeed |

اپارتمان155متر-3خوابه-طبقه2-امکانات کامل-6سال ساخت-خیابان میهن غربی

مبلغ متری3500میلیون               کد543تاريخ : | | نویسنده : saeed |

اپارتمان155متر-3خوابه-طبقه1-امکانات کامل-6سال ساخت-خیابان میهن غربی

مبلغ متری4میلیون                     کد544تاريخ : | | نویسنده : saeed |

اپارتمان100متر-2خوابه-طبقه1-واحدجلو-نوساز-امکانات کامل-خیابان4غربی

مبلغ متری4میلیون                      کد545تاريخ : | | نویسنده : saeed |

اپارتمان128متر-3خوابه-طبقه2-تک واحدی-پارکینگ دارد-اسانسورندارد-خیابان13شرقی

مبلغ 320میلیون                       کد546تاريخ : | | نویسنده : saeed |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.